Priskategorier

Linköpings Näringslivsdiamant 2017

Linköpings kommun Linköpings näringslivsdiamant, som delas ut för fjärde gången, går till en person, företag eller organisation som aktivt bidragit till att stimulera tillväxt, samverkan och hållbar utveckling inom Linköpings näringsliv. Aktören ska genom stort engagemang, socialt ansvarstagande och gott ambassadörskap positionera staden som en stark aktör på den svenska och internationella marknaden och därigenom bidra till att stärka devisen ”Linköping – Där idéer blir verklighet”

Årets samhällsutvecklare

Riksbyggen Ett samhälle byggs av de människor som lever och verkar i det. Hur dess framtid ser ut är mycket upp till dem. Årets samhällsutvecklare är en person eller ett företag med Linköpingsanknytning som tar ett extra stort socialt ansvar och hjälper till att leda samhällsutvecklingen, nära eller fjärran i en positiv riktning. Genom ett långvarigt engagemang hjälper de till att bygga upp ett samhälle där alla vill leva och bo.

Årets mest engagerade företag

Länsförsäkringar Östgöta Ett företag som genom sitt sätt att ta samhällsansvar utgör en god förebild för andra. Med en tydlig och väl förankrad värdegrund lever man som man lär och företaget drivs med hög etik och moral. Mod, uthållighet och engagemang är utmärkande egenskaper och företaget bidrar aktivt till ett positivt samverkansklimat i Linköping och regionen.

Årets tillväxtföretag

EY Årets tillväxtföretag är ett företag med sund ekonomi och såväl förmåga som vilja att växa med lönsamhet över tiden. Dessutom finns en ständig strävan att förbättra och förnya sin verksamhet. Priset har som syfte att belysa och hylla de framåtsträvande och offensiva företag som gör en stor insats för hela samhället och som också inspirerar andra.

Årets visionär

Lundbergs Personer, företag och organisationer som tar initiativ samt är uthålliga och engagerade i att skapa en bättre stad att leva, arbeta och driva företag i är en av grundstenarna i Linköpings utveckling. Årets visionär är just ett sådant företag, organisation eller person, med förankring i Linköping, som på ett nyskapande vis bidragit till att utveckla staden.

Årets gröna företag

Handelsbanken Ett företag, organisation eller lokal entreprenör som med nytänkande och hänsyn till miljön skapar hållbara lösningar för kunder och samhälle. Genom sin näring har man bidragit till att utveckla en lönsam verksamhet. Ett pris som ska engagera och inspirera alla företag inom de gröna näringarna.

Årets modigaste

Sankt Kors Årets modigaste kan vare en person eller ett företag. Det som kännetecknar de nominerade är att de vågat satsa utanför komfortzonen. Sett nya stigar, utmanat gamla strukturer och kanske misslyckats några gånger på vägen för att skapa nya möjligheter som gynnar såväl den egna organisationen som Linköping som arena för tillväxt.      

Initiativtagare

Linköpings kommun corren

Samarbetspartners

Handelsbanken Länsförsäkringar Ernst & young Riksbyggen Lundbergs Sankt Kors

Vi stödjer Linköpings näringslivsgala

Visit Linköping & Co BlomsterTorget IFS SVERIGE Teknomedia Tekniska verken Linköping City Airport Larsson Offsettryck Rejmes Rejmes