Priskategorier

Linköpings Näringslivsdiamant 2018

Linköpings kommun

Linköpings näringslivsdiamant går till en företagare, företagsledare eller ett företag som visat förmåga till långsiktig tillväxt och utveckling, och som genom aktiv samverkan har inspirerat andra och bidragit till att utveckla Linköpings näringsliv. Genom stort engagemang, ansvarstagande och gott ambassadörskap är årets näringslivsdiamant en lokal förebild som positionerat Linköping, och som bidragit till att stärka devisen ”Linköping – där idéer blir verklighet”.

Årets samhällsutvecklare

Riksbyggen

Ett samhälle byggs av de människor som lever och verkar i det. Hur dess framtid ser ut är mycket upp till dem. Årets samhällsutvecklare är en person eller ett företag med Linköpingsanknytning som tar ett extra stort socialt ansvar och hjälper till att leda samhällsutvecklingen, nära eller fjärran i en positiv riktning. Genom ett långvarigt engagemang hjälper de till att bygga upp ett samhälle där alla vill leva och bo.

Årets tillväxtföretag

EY

Årets tillväxtföretag är ett företag med sund ekonomi och såväl förmåga som vilja att växa med lönsamhet över tiden. Dessutom finns en ständig strävan att förbättra och förnya sin verksamhet. Priset har som syfte att belysa och hylla de framåtsträvande och offensiva företag som gör en stor insats för hela samhället och som också inspirerar andra.

Årets visionär

Lundbergs

Personer, företag och organisationer som tar initiativ samt är uthålliga och engagerade i att skapa en bättre stad att leva, arbeta och driva företag i är en av grundstenarna i Linköpings utveckling. Årets visionär är just ett sådant företag, organisation eller person, med förankring i Linköping, som på ett nyskapande vis bidragit till att utveckla staden.

Årets gröna företag

Handelsbanken

Ett företag, organisation eller lokal entreprenör som med nytänkande och hänsyn till miljön skapar hållbara lösningar för kunder och samhälle. Genom sin näring har man bidragit till att utveckla en lönsam verksamhet. Ett pris som ska engagera och inspirera alla företag inom de gröna näringarna.

Årets modigaste

Sankt Kors

Årets modigaste kan vare en person eller ett företag. Det som kännetecknar de nominerade är att de vågat satsa utanför komfortzonen. Sett nya stigar, utmanat gamla strukturer och kanske misslyckats några gånger på vägen för att skapa nya möjligheter som gynnar såväl den egna organisationen som Linköping som arena för tillväxt.

 

 

 

Initiativtagare

Linköpings kommun corren

Samarbetspartners

Handelsbanken Ernst & young Riksbyggen Lundbergs Sankt Kors

Vi stödjer Linköpings näringslivsgala

Visit Linköping & Co BlomsterTorget IFS SVERIGE Teknomedia Tekniska verken Linköping City Airport Larsson Offsettryck Rejmes Rejmes

Produceras av:

Linköpings kommun